พ่อท่านเขียว สอนกรรมฐาน

ท่านมากรุงเทพคราวปี 2548 ฉันเพลที่ ร้านดนตรีสยาม จ.นนทบุรี

ท่านสอนทุกคนที่มากราบนมัสการท่านวันนั้นเรื่องของการทำกรรมฐานว่า

“ กรรมฐานมีอยู่ทุกลมหายใจ จะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้เลยไม่ต้องมากพิธีมัวแต่ไปตั้งว่า

วันนั้นวันนี้ เมื่อนั้นเมื่อนี้ หรือต้องไปนุ่งขาวห่มขาวก่อนอาจไม่ทันได้ทำกัน

วันใดหมดลมหายใจเมื่อใดนั่นแหละโอกาสที่จะทำกรรมฐานหมดลงเมื่อนั้น ”
เป็นคำสอนของท่านที่ไม่แตกต่าง

จากการสอนของครูบาอาจารย์องค์สำคัญ

ที่ล่วงลับไปแล้วหลายๆรูป

ในฝ่ายของพระกรรมฐานหรือพระป่าเลย