“ ผู้ทรงคุณแห่งเมืองลังกาสุกะ ”


พ่อท่านเขียวพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณ แห่งเมืองลังกาสุกะ

ท่านตั้งปฏิปทามั่นในการอยู่ในพื้นที่อันตรายจ.ปัตตานีไม่คิดย้ายที่อยู่ไปแห่งใหม่ ที่ปลอดภัยกว่า

ทั้ง ๆ ที่ท่านไม่ได้มีภาระใดใดแล้ว (ท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส)

ท่านยังคงอยู่เป็นขวัญกำลังใจของทหารหาญ และพลเรือนในพื้นที่นั้นต่อไป

สั่งสอนธรรมะของพุทธองค์สืบไป

ที่มาของฉายานาม เทพเจ้าฝ่ายบู๊ ของพ่อท่านเขียว

เพราะท่านได้ทำนายเหตุการณ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ก่อนล่วงหน้า

พร้อมกับสร้าง ตะกรุดนิมิตพิศมรหลวงปู่ทวด แจก พี่น้อง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนมีเหตุการณ์

และตั้งแต่มีเหตุการณ์ยังไม่มีผู้ใดแขวน เครื่องราง ของขลังของพ่อท่านเขียวแล้วสังเวยชีวิต

ให้กับเหตุการณ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยแม้แต่คนเดียว ส่วนยิงไม่ออก ยิงไม่เข้า ยิงไม่ถูก

หรือแม้แต่โดนระเบิดไม่เป็นไร มีให้เห็นอยู่ทุกวัน

โดยที่เขาเหล่านั้นมีเครื่องรางของขลัง พ่อท่านเขียว ติดตัวกันเป็นส่วนมาก

จึงเป็นที่มาของคำว่าเทพเจ้าฝ่ายบู๊แห่งเมืองลังกาสุกะ