รูปหล่อหลวงปู่ทวด รุ่นเบตง 2552
พ่อท่านเขียว กิตฺติคุโณ วัดห้วยเงาะ จังหวัดปัตตานี
ดำเนินการจัดสร้างรูปหล่อหลวงปู่ทวด ในแบบของรุ่นเบตงของเก่าโดยได้นำตัวอย่างมาขออนุญาตสร้างและดำเนินการสร้างอย่างถูกต้องโดย นาย เอกชัย สามิภักดิ์ จุดประสงค์เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบในการบูรณะเสนาสนะวัดห้วยเงาะ และ กฐินในปี 2552 นี้
การจัดสร้างในครั้งนี้ไม่มีการเปิดจอง เนื่องจากไม่มีเจตนาในการนำเงินจองมาสร้างวัตถุมงคล จึงดำเนินการตามความสะดวก อีกประการพระเครื่องมีจำนวนไม่มากทั้งในแบบของเดิมก็กำหนดจำนวนไว้ใกล้เคียงกัน พระเครื่องหลายรายการที่แจ้งว่าไม่มีการจำหน่ายไม่มีเจตนาให้เป็นของพิเศษ แต่อยากให้เป็นการแจกจริงๆซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่มีมาแต่ต้นทั้งหมด สำหรับท่านที่สนใจเชิญร่วมทำบุญที่วัดได้ในแบบเนื้อ นวะโลหะ ตามจำนวนที่แจ้ง จำนวนจัดสร้างทุกแบบมีรายละเอียดดังนี้

หลวงปู่ทวด  รุ่น เบตง2552  ตอกเลขใต้ฐาน
เนื้อนาคผิวโบราณก้นทอง   1  องค์
เนื้อนาค( พิงค์โกลด์ )           9 องค์
เนื้อเงินก้นทอง                     9 องค์
เนื้อเงินก้นนาค                     9 องค์
เนื้อเงิน                               99  องค์
เนื้อนวะโลหะก้นทอง           9 องค์
เนื้อนวะก้นเงิน 115 องค์ (ถวายพระสงฆ์และแจกกรรมการในวัดไม่มีจำหน่าย )
เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ    9  องค์ ( ไม่มีจำหน่าย  )
เนื้อนวะโลหะ 999 องค์

        เนื้อนวะโลหะ  ช่อละ  9 องค์    16 ช่อ    ( ถวายเข้าพิพิธภัณฑ์วัตถุมงคลวัดห้วยเงาะส่วนที่เหลือ มอบเป็นที่ระลึกแก่ศิษย์ที่ช่วยงานวัดมาโดยตลอดไม่มีจำหน่าย)
ถวายพระเนื้อนวะโลหะไว้ที่วัดห้วยเงาะ 300  องค์ ให้ทำบุญ   องค์ละ 1,999   บาท  เนื้อนวะโลหะจำนวนอีก  300 องค์ ได้แจกจ่ายไปยังศิษย์ยานุศิษย์ในเขตจ.ปัตตานี ผู้ที่เคารพและศรัทธาในองค์พ่อท่านเขียว กิตติคุโณ เรียบร้อยแล้ว
  ในส่วนเนื้อนวะโลหะ หมายเลข  111 ,222 ,333 ,444, 555 ,666  ,777, 888, 999  นำมอบแก่ผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินวัดห้วยเงาะ ปี 2552 กองละ 10,000 บาท    มอบให้เป็นที่ระลึกท่านละ   1  องค์ พร้อมใบอนุโมทนาบัตรจาก วัดอรัญวาสิการาม  ( วัดห้วยเงาะ ) โดยในใบอนุโมทนาบัตรจะมีภาพรูปหล่อหลวงปู่ทวดเบตง องค์ที่ได้รับจากการทำบุญในครั้งนี้บนใบอนุโมทนาด้วย