กรรมวิธีการปั๊มเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ หลังพ่อท่านเกลื่อน คุณกาโม
โดยใช้เหรียญบาทหนึ่ง ร.๕ ปั๊มครับ
หรือดูได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=mm-uLz2dwLc&feature=youtu.be