สายคาดเอวนิรันตราย
สายคาดเอวนิรันตราย
ควั่นด้วยมือทีละเส้น ด้วยเชือก สี ขาว แดง น้ำเงิน เป็นเชิงสัญลักษณ์ เชือกที่ควั่นเป็นเกลียวแสดงถึงความรักใคร่กลมเกลียวและสามัคคี ทุกชาติศาสนาใช้ได้ 1 เส้น มีเหรียญสตางค์แดงปลุกเสก ตอกโค๊ต จารอักขระร้อยไว้ 1เหรียญ สตางค์แดงนี้ด้านหนึ่งเป็นนาคบาศก์ ส่วนอีกด้านเป็นกงจักร โบราณว่ากันและแก้อาถรรพ์มักผูกข้อมือเด็กเล็กในสมัยก่อน ปัจจุบันมีราคาแพงเสียแล้วหลายสิบบาทต่อหนึ่งเหรียญบางเหรียญราคาเป็นร้อยบาท ใช้ผูกคอรถ คาดเอว หรือร้อยตระกรุดอื่นๆได้ ความยาวเผื่อไว้สำหรับทุกขนาดรอบเอว
 คาถาสายคาดเอว
สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  มะอะอุ