ตระกรุดพญาสมิง
ตำราเก่าแก่ของภาคใต้มีบันทึกไว้ ท่านว่าให้หาวัสดุสำคัญคือ หนังเสือที่ตายเองแล้วยอมให้หนัง คือโดยธรรมชาติเสือมักจะซ่อนเร้นตัวแม้กระทั่งตายก็จะไม่ให้พบตัวได้โดยง่ายมักจะเข้าไปในถ้ำลึกหรือสถานที่พบเห็นได้ยาก เมื่อได้แล้วนำมาลงอักขระ ปลุกเสกด้วย พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ทั้ง108 และตรีนิสิงเห ลงด้วยอักขระ พระเจ้าห้าพระองค์ในแบบฉบับของภาคใต้อันเข้มขลัง ปลุกเสกด้วย โองการนะคาบสำเร็จ มีเนื้อความดังนี้
โอมนะคาบ นะคาบสำเร็จ พระศรีสรรเพ็ชร สำเร็จนะคาบ ว่าคนให้ราบกราบไหว้พระองค์  ว่าแก่พระสงฆ์ให้มาวันทา ว่าแก่พระยาให้มากราบไหว้ ว่าแก่ชาวไพร่ให้มาทำทาน พระศาสดาจารย์เข้าสู่นิพพาน  นะคาบแผ่นดินราบรื่นพระสงฆ์ชมชื่นดำเนินนิรพาน  พระศาสดาจารย์เข้าสู่นิพพาน  นะคาบนะศูนย์
แต่เดิมหลวงพ่อดิษฐ์ วัดปากสระพัทลุง ซึ่งเป็นพระเกจิสำคัญอันดับต้นๆของภาคใต้ในสายเขาอ้อ ได้เคยเผยแผ่ข้อมูลนะคาบสำเร็จไว้ในหนังสือพิธีปลุกเศกเหรียญหล่อสมเด็จโต วัดกัลยา ปี 2495    นะคาบสำเร็จนี้ เป็นดั่งแก้วสารพัดนึกขอให้ทุกท่านพิจารณาเนื้อความเอง  ผู้ใดได้ครอบครองมีอำนาจและลาภสักการะมาก  ยันต์นี้ลงหนังเสือแล้วนำมารองนอน มีตบะมาก ไม่มีภยันตรายมากล้ำกราย ดุจพญาสมิง หรือทำให้มองเห็นเป็นเสือตัวใหญ่นอนอยู่ ใครคิดร้ายหรือเป็นความเขียนชื่อแล้วเอาหนังเสือลงยันต์ทับไว้ หาความมิได้แพ้เราเหล้ย   คำว่า “สมิง”ใช้นำหน้าคนเก่งคนดีมีวิชามาแต่โบราณ หรือชื่อเก่าแก่ที่เราคุ้นเคยในฐานะของผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์ เช่น ปู่เจ้าสมิงพราย ปู่สมิงเพชร ปู่สมิงดำ ล้วนแต่เป็นที่นับถือทั้งสิ้น ฉะนั้นคำว่าพญาสมิง จึงเหนือกว่า เหล่าสมิงทั้งหลาย อันเป็นที่มาของ “ ตระกรุดพญาสมิง”ของ วัดห้วยเงาะ
ในครั้งนี้ จัดสร้างจำนวน 500 ดอก ปลุกเสก นำฤกษ์ในถ้ำฉัตรทัณฑ์บรรพต วัดเขาอ้อ ถ้ำนี้มีความสำคัญกับพุทธาคม สายเข้าอ้อมาแต่โบราณทั้งการแช่ว่าน ปลุกเสกและทำพิธีกรรมต่างๆ ภายในถ้ำสวยงาม มีหินเป็นรูปหัวช้างมีงวงงาอย่างน่าประหลาด คำว่า “ ฉัตรทัณฑ์ ” เป็นชื่อเดิมของพระชาติหนึ่งขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเสวยพระชาติเป็น     “ พระยาฉัตรทัณฑ์ ”      พ่อท่านเขียว กิตฺติคุโณ
ปลุกเสกตลอดไตรมาส 54  ตระกรุดลงรักปิดทอง พร้อมเชือกสายเอวสีธงชาติทุกดอก สำหรับท่านที่แพ้รักไม่ต้องกลัวเนื่องจากได้ผสมส่วนประกอบที่ทำให้รักหมดฤทธิ์หรือ ฆ่ารัก ตามโบราณแล้ว 
 
คาถากำกับ ตระกรุดพญาสมิง
นิ  อะ  สะ  นิ  มะ  ฮะ  ฮะ  ฮอ  ฮึม
 
พ่อท่านเขียวเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวให้ครับ
 
ภาพพิธีปลุกเสกโดยหลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง