หนุมานเสาร์ ๕

         หนุมานมีการจัดสร้างมาหลายคณาจารย์นับแต่อดีตมี หลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุนหลวงปู่ทิม อิสริโก

หลวงปู่คง คงสุวัณโณ มาจนถึง หลวงพ่อ กวย ชุตินฺธโร โดย หลวงพ่อกวยท่านมีที่มีทั้งการสักยันต์ทำ

เหรียญหลังหนุมาน และหนุมานลอยองค์ซึ่งหาได้ยากและมีราคาแพง

 

  ในการจัดสร้างครั้งนี้ทำตามเคล็ดการปลุกเสกในแบบ

ตำราโบราณที่มีขั้นหลายขั้นตอนซับซ้อนมากทำได้ยาก

จนกรรมวิธีแบบนี้ไม่มีผู้ใดคิดทำจนแทบจะสูญหายไป

แล้ว คือในที่สุดเมื่อเตรียมการในขั้นตอนต่างๆเสร็จแล้ว

ต้องปลุกเสกใน วันอังคาร 9 และ เสาร์ 5ถือเป็นเคล็ด

วันที่แข็งเข้มขลัง มีกำลัง จึงจะครบตามตำรา

          องค์หนุมาน ใช้เนื้อทองแดงเป็นหลัก อุดผงวิเศษในแบบเดียวกับลูกอมวัดห้วยเงาะที่เกิด

ประสบการณ์งูเห่าตัวเท่าข้อแขนผู้ใหญ่ฉกกัดชาวสวนในสวนยาง 3 ครั้งติดกัน เขี้ยวงูไม่ระคายผิว

สามรถกันเขี้ยวงาได้ โดยทั้งตัวมีลูกอมอยู่ในกระเป๋าเสื้อเม็ดเดียว   

เริ่มปลุกเสกตั้งธาตุหนุนธาตุหนุมานโดยอาจารย์ฆาราวาสไม่ประสงค์จะออกนามท่านหนึ่งก่อน

จนธาตุเต็มเกิดเป็นตัวตน จนขยับ และ กระโดด

บังเอิญผู้ไปร่วมในพิธีถ่ายรูปติดโดยไม่ได้ตั้งใจ จึงนำมาลงให้ชมกัน
        ส่วนในวันอังคาร 9 อาจารย์ธรรมนูญ บุญธรรม แห่งสำนักสักยันต์บัวแปดกลีบ สายปู่พ่วง

อจ.ทองหล่อ เป็นผู้เชิญคุณพระเวทย์ ประจุด้วยด้วย หัวใจทองแดง หัวใจเหล็กไหล หัวใจพญา-

หนุมานและ โองการสำคัญต่างๆ ในวันอังคาร 9
   
ปัจจุบันสำนักท่าน อาจารย์ธรรมนูญ บุญธรรม ต้อนรับคณะศิษย์

ที่ศรัทธาในสายวิชาการสักแบบโบราณ ที่ จ.ชลบุรี
         วาระสุดท้าย ปลุกเสกในวันเสาร์ 5 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 โดย พ่อท่านเขียว กิตติคุโณ วัดห้วยเงาะ

ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในพระอุโบสถ วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี จึงครบตามเคล็ด คือ อังคาร 9 และ

เสาร์ 5 ในการปลุกเสกคราวนี้ได้วันเสาร์ 5 ใหญ่ ใน100 ปีมีครั้งเดียว โดยพิธีเสาร์ 5 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้

เจ้าพิธีหลัก คือ คุณวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ (อุ๊ กรุงสยาม) เป็นผู้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น เสาร์ ๕ มหา-

สิทธโชค โดยไ้ด้นำหนุมานเข้าร่วมฝากปลุกเสกในพิธี จัดตำแหน่งแยกกับวัตถุมงคลหลวงปู่ทวด

เนื่องจากเป็นเครื่องราง

       สาเหตุที่ต้องให้อาจารย์ ฆาราวาสประจุคุณก่อนมาในเบื้องต้น ถึง 2 ท่าน เพื่อลดทอนอาถรรพ์

วิชาหนุมานที่จะกินกำลังปราณผู้ปลุกเสก ซึ่งเคยปรากฏมาก่อนแล้วในอดีต ที่ ต้องปลุกเสก 5 เสาร์

5 อังคาร ตามหลักวิชาตำราของสำนักนั้น   แต่ปลุกเสกได้เพียง 2 เสาร์   2 อังคาร เกจิผู้ปลุกเสกก็

มรณภาพเสียก่อน เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะศิษย์ผู้ดำเนินการไม่ทราบในอาถรรพ์วิชาดังกล่าว

ไม่มีการเตรียมการดังกล่าวมาข้างต้น  แต่หนุมานที่ปลุกเสกเมื่อ 35 ปีล่วงมาแล้วคราวนั้น 

ก็มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เสาะหากันด้วยมูลค่าสูงเรือนหลายๆหมื่นขึ้นไป

หนุมานเสาร์ 5 ปลุกเสกตั้งธาตุและหนุนธาตุ และ ประจุพระเวทย์เรียก หัวใจแม่พระธรณี

หัวใจเหล็กไหล หัวใจทองแดง หัวใจพญาหนุมาน รวมถึงโองการที่สำคัญอื่นๆ ในวันอังคาร 9ปลุกเสกอีกวาระในวันเสาร์ 5 ขึ้น 5 ค่ำเดือน 5 ซึ่งเป็นวันเสาร์ 5 เต็มกำลังในรอบ 100 ปีมีครั้งเดียว

จนครบตามเคล็ดการปลุกเสกที่สำคัญตามตำราโบราณฉบับสำคัญฉบับหนึ่งคือ วัน อังคาร 9 เสาร์ 5

สำเร็จเป็นหนุมานเสาร์ 5 ที่เข้มขลังที่สุดรุ่นหนึ่งเท่าที่เคยมีการจัดสร้างกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

 


"จะไม่มีการจัดสร้างอีกเป็นครั้งที่สอง"

จึงเชื่อได้ว่าหนุมานรุ่นเสาร์ 5 ของวัดห้วยเงาะรุ่นนี้จะสืบสานความขลังในรูปแบบหนุมานผู้ซึ่ง

ทรงอิทธิฤทธิ์ใครฆ่าไม่ตาย คุ้มภัยและมีตัวตนจริงๆ หาผู้ปลุกเสกได้ดีและน้อยลงทุกวันในยุคปัจจุบัน
เพื่อพิสูจน์ความเข้มขลังของวิชาโบราณแขนงหนึ่งในแบบการปลุกเสกที่รัดกุมไม่เหมือนใคร

ตำราว่าไว้ตีค่าไว้ว่า ดีเลิศประดุจแก้วหาค่ามิได้

( หมายความว่า มีค่ามากเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ )

จะไปรณรงค์ในการใดไม่แพ้ใครไม่ว่าศึกใดในสามโลกชนะทั้งสิ้น

ตำรากล่าวไว้ ยังใช้ดีด้านเมตตาเข้าหาผู้ใหญ่ภาวนาคาถาไปให้นึกถึง

สง่าราศีของพญาหนุมาน ผู้มีกายสีขาว มีกุณทล

ขนเป็นเพชร เขี้ยวเป็นแก้ว หาวเป็นดาวเดือนกลางอากาศ สวยงามไม่มีใครเสมอเหมือน

นำลงแช่น้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวเสกด้วยคาถาแล้วทาตัวไป หมั่นปลุกคุ้มภัยได้

เข้าที่คับขัน เสกฝุ่นหรือน้ำลายแทน ได้เหมือนกัน เป็นคงกระพัน แคล้วคลาด

กำบังกาย คุ้มภัย ตามแต่จะอฐิษฐาน เวลาว่าคาถาหากเกิดขนลุกไปทั่วสรรพางค์กายท่านว่าดีมาก

หมั่นปลุกหนุมานด้วยคาถาจะเกิดมีตัวตน

เสมือนหนึ่งพญาหนุมานคุ้มกายตลอดเวลาสงสัย

หมั่นปลุกหมั่นทำไปดีได้จนวันหนึ่งจะประจักษ์แก่ตนจำนวนการจัดสร้าง


เนื้อทองคำ 3 องค์

เนื้อนาค 1 องค์

เนื้อเงิน 299 องค์

เนื้อนวะโลหะผสมทอง 46 องค์

เนื้อนวะโลหะแก่เงิน 999 องค์

หนุมาน 3 กษัตริย์

เนื้อทองแดง ตอก หมวด ก ข ค ง หมวดละ 999 องค์

เนื้อผิวโบราณ ก ข ค 1363 องค์

ช่อ 16 องค์แจกกรรมการ 11 ช่อ

คาถาปลุกหนุมานเสาร์ ๕


(นะโม ๓จบ)

โอมผงเผ่าเถ้าธุลี คงกระพันชาตรี สวาหะ

หะณุมานะ คลุกคลี ตีมะ คลุกคลี ตีอุ

คลุกคลีตีอะ (หรือใช้ “หะนุมานะ อะอัด”)

( หมั่นปลุกทุก อังคาร ๙ เสาร์ 5 หรือทุกวันยิ่งดี อย่าสงสัย )

" อันวิชาอาคมถมถนำ เวลาค่ำครวญคิดเป็นนิจสิน

จึงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์รณพ้นไพรินทร์ ให้เพิ่มภิญโญยศปรากฏไป "