“ หลวงพ่อลออเยือนห้วยเงาะ ”หลวงพ่อลออได้มาเยี่ยมเยือนพ่อท่านเขียวเพื่อนั่งสนทนาธรรมกัน

พ่อท่านเขียวได้มอบพระบูชาหลวงพ่อทวดและวัตถุมงคลให้กับหลวงพ่อลออ

หลวงพ่อลออได้มอบรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมให้กับพ่อท่านเขียว

ภาพนี้เป็นภาพที่หาดูได้ยากจริงๆ