“ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. กราบนมัสการพ่อท่านเขียว ”

เมื่อ วันที่ 1-12-53 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ได้เดิน ทาง มาตรวจเยี่ยม

และให้กำลังใจ เหล่าทหาร และ ประชาชน ใน พื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนใต้ และ แวะนมัสการ

หลวงปู่ เขียว กิตติคุโณ วัด ห้วยเงาะ ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

เข้า ศาลาการเปรียญ วัดห้วยเงาะ จังหวัด ปัตตานี บูชา พระ และ นมัสการ หลวงปู่ ให้ศีล ให้พร


หลวงปู่ได้มอบวัตถุมงคลเป็นเหรียญ หลวงปู่ปวด และ เหรียญรูปเหมือนรุ่น ไตรมาสเจริญพร 53

ให้แก ผบ.ทบ.และคณะ


เหรียญ หลวงปู่ทวด และ เหรียญ รูปเหมือนหลวงปู่เขียว รุ่น ไตรมาสเจริญพร 53


แจก คณะ ติดตาม และ ได้ นำไปแจก ให้กับทหาร ใน 3 จังหวัด ชายแดน ภาคใต้

คณะ ติดตาม ได้รับ ทั่วทุกท่านครับ