หลวงปู่ทวดที่ท่านปลุกเสก

             การปลุกเสกหลวงปู่ทวดพ่อท่านรู้กรรมวิธีเป็นอย่างดีทั้งในการทำเนื้อผสมเนื้อว่านในปัจจุบัน 

วัดห้วยเงาะก็ยังสืบทอดและทำตามแบบเดิมแต่โบราณอยู่ถือว่าครบเครื่องไม่มีสิ่งบกพร่องสูตรเนื้อว่าน

อันเป็นเอกลักษณ์นี้ยังใช้ในพระเครื่องหลายๆพิมพ์ของวัดด้วย ท่านเคยกล่าวไว้เป็นการเฉพาะในหมู่

ศิษย์ใกล้ชิดว่า ในส่วนของการปลุกเสกหลวงปู่ทวดนั้นถ้าผู้สร้างนำมาให้ท่านปลุกเสกแต่แรกเริ่มจะ

กระทำได้ง่าย เพราะในความเป็นจริงการปลุกเสกรูปเหมือนหลวงปู่ทวดก็ต้องอัญเชิญท่านเป็นผู้มา

ประสิทธิให้เป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นรูปเหมือนของท่านต้องอัญเชิญท่านเป็นลำดับแรกเสียก่อน

       

การอฐิษฐานจิตอย่างอื่นจึงค่อยตามมาแล้วจะให้ผลดีที่สุด มีหลายรุ่นที่นำมาให้ท่านปลุกเสกท่าน

ต้องนั่งปลุกเสกนานนับชั่วโมงเนื่องจากต้องถอดทั้งวิชาที่เป็นไสยเวทย์ทั้งไสยขาวไสยดำที่ผู้ปลุกเสก

อื่นๆก่อนหน้านั้นทำมากก่อนตั้งแต่เหนือจรดใต้  แล้วจึงเริ่มทำการอัญเชิญหลวงปู่ทวดมาเป็นองค์ปฐม

ก่อนถึงจะได้ผลดีถูกต้องตามวิธีการดั้งเดิมใครไปมาหาสู่ท่านแล้วคล้องหลวงปู่ทวดคุ้มกายท่านจะถาม

เสมอว่าลองเอาของที่ท่านปลุกเสกไปใช้บ้างหรือยัง และในเวลานี้เองหลายท่านก็จะได้รับพระเครื่อง

รูปเหมือนหลวงปู่ทวดจากท่าน 1 องค์ พร้อมกับรอยยิ้มอันเปี่ยมด้วยเมตตาเสมอ