วัตถุมงคลหลวงพ่อศรีแก้วพ่อศรีแก้ว


วัตถุมงคลหลวงพ่อศรีแก้วรุ่นแรก

        รุ่นที่ ๑ มหาปรากฏการณ์ มี ๓ ชนิด พระบูชาขนาด ๕ นิ้ว เนื้อโลหะจำนวน ๔๙ องค์ (ตามมงคลนาม)

พระบูชาขนาด ๕ นิ้ว เนื้อผง จำนวน ๒๐๐ องค์ เหรียญรูปสามเหลี่ยมเนื้อมันปู จำนวน ๑๒ , ๐๐๐ เหรียญ
ในตอนที่ทำพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นแรกนั้น       

มีแสงสว่างเป็นทางยาวอันเกิดจากแสงเทียนสูงขึ้นไปราวกับสายรุ้งภาพถ่ายที่ถ่ายในพิธีพุทธาภิเษก

ในครั้งนั้น ถ่ายด้วยกล้องธรรมดาราคาถูกๆ ช่างที่ถ่ายภาพเป็นพระภิกษุมือใหม่ไม่เคยจับกล้องชนิดนี้เลย

ฟิล์มเป็นฟิล์มสี ซึ่งสุดความสามารถที่ช่างใหม่จะแต้มสีอื่นเพื่อให้เป็นการสร้างภาพให้เกิดแสงเทียน

อย่างนี้ได้ ภาพถ่ายทั่ง ๓ ที่บันทึกเห็นแสงเทียนเป็นปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ ทางวัดขอยืนยันว่าเป็น

ความจริงทุกประการ

พระรุ่นที่ ๒ มี ๔ ชนิดคือ

๑.พระเนื้อว่าน รูปเหมือนพิมพ์สี่เหลี่ยมผสมผงเงินล้าน สร้างจำนวน ๕ , ๐๐๐ องค์ บูชา ๑๐๐ บาท

๒.พระเนื้อว่าน ๑๐๘ ชนิดพิมพ์เดียวกันแบบที่ ๑ สร้างจำนวน ๕ , ๐๐๐ องค์ บูชา ๕๐ บาท

๓.ล็อคเก็ตรูปเหมือนหลวงพ่อศรีแก้ว สร้างจำนวน ๕๐๐ องค์ บูชา ๔๐ บาท

๔.เหรียญรูปเหมือน เป็นเหรียญรูปไข่สร้างจำนวน ๑๐ , ๐๐๐ เหรียญ บูชา ๓๐ บาท


  วัตถุมงคลหลวงพ่อศรีแก้ว รุ่น ๒

เสาร์ ๕ (สร้างวิหาร)


สืบเนื่องมาจากวัตถุมงคลรุ่น ๑ หมดไป

แต่ผู้ต้องการมีอยู่มากมายจึงได้รบเร้า

ให้ท่านเจ้าอาวาสสร้างวัตถุมงคลขึ้นอีกครั้ง

จึงจำเป็นต้องใช้ปัจจัยสำหรับเป็นทุน

ในการก่อสร้าง “ วิหารจตุรมุข ”

จึงตกลงสร้างพุทธาภิเษก

ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๓

ตรงกับวันเสาร์แรม ๕ ค่ำเดือน ๕


คณาจารย์ที่เข้าพิธีพุทธาภิเษก

๑.พระครูวิรัชโสภณ (หลวงพ่อแดง) วัดศรีมหาโพธิ์


๒.พระครูมุจลินทร์คณารักษ์ (หลวงพ่อสุข) วัดตุยง


๓.พระครูประภัสธรรมคุณ (หลวงพ่อผัน) วัดทรายขาว


๔.พระสุนหรราชมานิตเถร (หลวงเณร) วัดในวัง


๕.พระครูวิธานปริยัติกิจ (หลวงพ่อแดง) วัดบูรพาราม


๖.พระครูธรรมกิจโกศล (อาจารย์นอง) วัดทรายขาว


๗.พระครูประภัทธรรมคุณ (อาจารย์พลัด) วัดโคกสูง


๘.พระครูไพศาลถาวรกิจ (หลวงพ่อพุฒ) วัดห้วยเงาะ


๙.พระอาจารย์เขียว กิตตคุโณ วัดห้วยเงาะ